Zastosowanie analizy biostrukturalnej

licencja Structogram? Training System

STRUCTOGRAM ? co to takiego?

Szwajcarski system treningowy oparty na analizie biostrukturalnej ludzkiego mózgu. Odkrywcą tej niezwykłej metody badawczej identyfikującej podstawową strukturę osobowości u człowieka był prof. Paul D. MacLean ? amerykański badacz, który zajmował się badaniami nad podstawowymi ewolucyjnymi/biologicznymi zasadami i mechanizmami działania mózgu. W ten sposób odkryto zależność pomiędzy strukturą mózgu a charakterem (zachowaniem) człowieka. Dziś możemy cieszyć się tym, czego wraz z zespołem dokonał prof. Paul D. MacLean, czyli treningiem STRUCTOGRAM.

Od lat system ten cieszy się wielkim powodzeniem wśród między innymi takich firm jak: Coca Cola, BMW, Volkswagen, Microsoft, Credit Suisse, Peugeot, Siemens, Tchibo, Nestle, O2, Swisscom, Postfinance i wiele innych znanych marek z całego świata.

Zamiast tworzyć globalne modele zachowań, seminaria STRUCTOGRAMu? skupiają się na indywidualizmie uczestników. Dzięki temu, mogą oni poznać swój potencjał i w pełni go wykorzystywać. Uczestnicy uczą się jak rozwijać swoją autentyczność zgodnie z naturą. Structogram? daje bazę wiedzy pozwalającą zrozumieć siebie, swoje zachowania i wybory, pomaga ustalić realistyczne cele, rozwinąć strategie osiągnięcia sukcesu oraz wskazać techniki sprzedaży i metody zarządzania, które okazują się być najlepsze i najskuteczniejsze dla nich samych.

Badanie odporności psychicznej

licencja na model psychometryczny MTQ48

Czym jest Oporność Psychiczna ?

„To cecha osobowości określająca, w znaczący sposób, jaką wydajność potrafią osiągnąć poszczególne osoby w obliczu stresu, presji i wyzwań…. niezależnie od sytuacji.”

Dzięki badaniom Odporności Psychicznej, możemy:

  • ocenić indywidualną zdolność do radzenia sobie w stresujących sytuacjach
  • zrozumieć, dlaczego jedna osoba odnosi sukces, a druga ma z tym problemy
  • stworzyć podejścia umożliwiające organizacjom i poszczególnym osobom poddanym naciskom pozytywnie reagować na wyzwania
  • podejmować trafniejsze decyzje o ludziach i ich możliwościach

Test MTQ48 ma wartość naukową i praktyczną, potwierdzoną trafność i rzetelność oraz odniesienie do norm europejskich. Test jest wykonywany w wersji on-line. Zawiera 48 elementów pojawiających się kolejno na ekranie. Jego wypełnienie trwa około 10-20 minut.Po wykonaniu testu, dalszym krokiem działania jest przygotowany indywidualnie – PROGRAM ROZWOJOWY PODNOSZĄCY ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ. Diagnoza uzyskana dzięki testowi MTQ48 pozwala podjąć konkretne działania, zastosować konkretne techniki nastawione na podniesienie rezyliencji i zwiększenie wydajności, efektywności i dobrostanu. W efekcie ludzie bezpieczniej czują się we własnej skórze i osiągają większy sukces życiowy.

 

Zwiększanie efektywności

kompetencje managerskie

Zarządzanie pracownikami wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, prawidłowego zarządzania emocjami, stawiania celów, motywowania oraz asertywności. Aby skutecznie i efektywnie wykonywać swoje zadania i realizować cele, menedżer musi dysponować pewnymi umiejętnościami. Bazując na swoim 13 letnim doświadczeniu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w strukturach stacjonarnych, jak i rozproszonych, z wymiernymi efektami dzielę się dziś wiedzą z osobami stającymi przed codziennymi wyzwaniami swoich organizacji w aspekcie umiejętnego planowania, delegowania i rozliczania podległych pracowników. Tworząc warsztaty pod taką specyfikę pracy, przede wszystkim kieruje się wartościami, uznającymi człowieka, jako najważniejszy element efektywnego przedsiębiorstwa. Obszary, w których szczególnie się specjalizuję, to : kierowanie zespołem, rola lidera w zespole, strategie zarządzania, rozwiązywanie konfliktów, budowanie wizerunku managera, efektywna komunikacja w zespole, praca z różnymi typami osobowości, motywacja i delegowanie, udzielanie informacji zwrotnych, zarządzanie przez cele, zasoby kompetencyjne pracownika, komunikacja i przechodzenie przez zmiany w organizacjach.

Zwiększanie efektywności

sprzedaż i obsługa klienta

Ktoś kiedyś powiedział, „jak nauczysz się sprzedawać, zawsze dasz sobie radę w życiu”. Sprzedaż to bardzo ważna umiejętność, która może dać nam sporo satysfakcji i gratyfikacji. W mojej ocenie, to „radość sprzedaży” pozwala nam na szybszy rozwój, nie tylko zawodowy, daje nowe możliwości przynoszące efekty w wielu dziedzinach życia. Wszedłem na rynek sprzedaży w 1996r, nadal jestem jego uczestnikiem, stale ucząc się i rozwijając. Najlepsze praktyki i doświadczenia, stanowią kluczowe elementy szkoleń dedykowanych dla ludzi zajmujących się sprzedażą na co dzień. Siła 19 lat praktyki, to wyróżnik, który stanowi zdecydowaną wartość dla uczestników moich szkoleń. W ich zakres wchodzą m.in: praca z trudnym klientem,  sprzedaż w sektorze bankowym, strategie skutecznej sprzedaży, negocjacje handlowe, standardy profesjonalnej obsługi klienta, finalizacja sprzedaży, budowanie wartości produktu/usługi/firmy, upselling i crosselling.

Zwiększanie efektywności

kompetencje personalne

Kompetencje personalne to umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem. To właśnie one bardzo często warunkują to, w jakim stopniu jesteśmy się przystosować do nowych, zmieniających się warunków, jak szybko reagujemy w sytuacji trudnej, jak bardzo jesteśmy odporni na sytuacje stresowe, czy wywołujemy konflikty w grupie, czy jesteśmy osobą ugodową itp. To wszystko składa się na nasz ogólny wizerunek jako pracownika, szefa, czy partnera w biznesie. Kolejnym aspektem jest umiejętność radzenia sobie z wytyczonymi celami, czy praca nad swoją osobowością. Dedykowane dla każdego, warsztaty rozwijające kompetencje personalne, to mi.in. : asertywność, skuteczna komunikacja, etykieta w biznesie, autoprezentacja, indywidualny plan działania.

Sprzedaż konferencyjna

doświadczenie i referencje

Sprzedaż dla szerokiej liczby uczestników, to jedno z bardziej skutecznych narzędzi przekazu dla dużej grupy odbiorców w krótkim czasie. Niezwykle istotne jest, aby zbudować na sali przyjazną dla wszystkich atmosferę, poprzez wartościowy i spójny przekaz, zbudować zaufanie i przekonanie słuchaczy. Kilkuletnie doświadczenia z wystąpień przed szeroką publicznością, przekładają się na wysoką skuteczność.